ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024, στις 18:00, και θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση https://lnkd.in/dcaFNYkN.
Το έργο OpenDCO (Competences for Open Data City Officer) (https://lnkd.in/dyCyk2KF) στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού των πόλεων μέσω της ανάπτυξης ενός νέου προφίλ εργασίας εστιασμένου στα ανοικτά δεδομένα. Το έργο υλοποιείται από μία κοινοπραξία 5 εταίρων από 4 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία και Πορτογαλία).
Τα ανοικτά δεδομένα είναι δεδομένα που διατίθενται ελεύθερα σε όλους, χωρίς περιορισμούς. Η σημασία τους είναι τεράστια, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαφάνεια και λογοδοσία του δημόσιου τομέα και να βοηθήσουν στην ενημέρωση των πολιτών, να τροφοδοτήσουν την καινοτομία, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων, ενώ οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις κ.α.
Με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), το συγκεκριμένο έργο εντόπισε τις κρίσιμες δεξιότητες, απαραίτητες για τα στελέχη που αναλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ανοικτών δεδομένων εντός των Ο.Τ.Α. στη χώρα. Ακολούθως, διαμόρφωσε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, στις 19 Μαρτίου 2024, ξεκινάει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, εξ’αποστάσως, το οποίο θα διαρκέσει ως τον Ιούνιο του 2024 και θα οδηγήσει σε πιστοποίηση. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση προσφέρεται δωρεάν.
Για να ενημερώσουμε καλύτερα τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη σημασία των ανοικτών δεδομένων, την ανάγκη για επανεκπαίδευση του προσωπικού, και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, διοργανώνουμε μια διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024, στις 18:00, και θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση https://lnkd.in/dcaFNYkN.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει ομιλίες από τους:
  1. Δρ. Ιωάννη Σταμέλο, Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ., Πρόεδρο Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), με θέμα «Τα ανοικτά δεδομένα και η σημασία τους στις Έξυπνες Πόλεις»
  2. Δρ. Πάνο Φιτσιλή Πάνο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα τα «Το μέλλον της εργασίας στις έξυπνες πόλεις»
  3. Δρ. Παρασκευή Τσούτσα, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα «Ο ειδικός διαχείρισης ανοικτών δεδομένων και το έργο openDCO»
  4. Δρ. Παναγιωτακόπουλο Θεόδωρο, ερευνητής στο ΕΑΠ, με θέμα «Η πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος OpenDCO»
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «OpenDCO»:
Ιστοσελίδες:
• Πληροφοριακό υλικό: https://tinyurl.com/openDCO-MOOC-GR
• Website έργου για εγγραφή στο πρόγραμμα: https://www.opendatacity.eu/registration/
O επιστημονικός υπεύθυνος του έργου,
Καθηγητής Πάνος Φιτσιλής (fitsilis@uth.gr)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Share

Related Posts

View all
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading